Skip to content
วิธีฝากเงิน

สำหรับสมาชิกหรือลูกค้าที่ทำงานฝากเงินของเว็บ Z8 ไม่เป็นหรือไม่ได้ ทางทีมงานจึงได้ทำตัวอย่างวิธีการฝากเงินของ Z8.com แบบง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

1. Login มาที่หน้าหลักของ Z8 แล้วกดเข้าไปที่ ฝากเงิน

วิธีฝากเงิน z8

2. จะมีวิธีการฝากเงินทั้งหมด 3 วิธีคือ

  • – ชำรพเงินผ่านรายการบัญชีธนาคาร
  • – QR ฝากเงิน
  • – ชำระเงินผ่านรายการบัญชีธนาคาร2

ให้ลูกค้าเลือกไปที่ ชำระเงินผ่านรายการบัญชีธนาคาร แล้วกดคัดลอกเลขบัญชีของทางระบบเพื่อทำการฝากเงิน

วิธีฝากเงิน z8

3.ใส่จำนวนเงินที่จะฝาก
ทำการฝากเงินตามเลขบัญชีที่คัดลอกมา
อัพโหลดสลิปเงินฝากแล้วกดบันทึก

วิธีฝากเงิน z8

4. เสร็จสิ้นกระบวนการฝากเงิน

วิธีฝากเงิน z8